Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Beskyttelse af personoplysninger

Vores politik om beskyttelse af personoplysninger

Gerflor forpligter sig til at sikre, at de oplysninger, der indsamles som led i virksomhedens drift, er beskyttet og til at overholde gældende love og regler om behandling af personoplysninger. Gerflor i denne sammenhæng frem for alt EU-forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger af 27. april 2017 og lov af 6. januar 1978 om frihed og informationsteknologi. Hovedformålet med denne politik er at sikre, at Gerflor har passende styringsstrukturer, kontroller og metoder og rutiner for at sikre, at gældende love og regler om beskyttelse af persondata overholdes.

PERSONDATA ANSVARLIG

Den registeransvarlige er Gerflor, et selskab med begrænset ansvar underlagt fransk lov og har 1.932.385 euro i egenkapital. Virksomheden er registreret i Lyons handels- og selskabsregister med registreringsnummer 726 580 152 og har hovedkontor i:
50, cours de la République, 69627 Villeurbanne Cedex – France
Phone : +33 (0)4 72 65 10 00 – E-mail : dpo@gerflor.com

EKSTERNE LINKS

Den nuværende privatlivspolitik dækker kun databehandling udført af Gerflor og andre enheder i Gerflor-koncernen. Gerflor er ikke ansvarlig for behandling af persondata, som du videregiver til tredjepart. Dette gælder også, når Gerflors hjemmeside henviser til en tredjeparts hjemmeside. Hjemmesider tilhørende tredjeparter eller applikationer, der kan tilgås via Gerflors hjemmeside, er omfattet af den gældende privatlivspolitik.

INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Privatlivspolitikken gælder både fysisk og digital indsamling af persondata, herunder persondata indsamlet fra forskellige kanaler såsom hjemmesider, sociale medier, kundekontakt og events (messer og lignende). Gerflor indsamler og behandler alle oplysninger, du giver via hjemmesiden eller på anden måde. De indsamlede oplysninger omfatter navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Hvis du kontakter os i forbindelse med dit arbejde, kan vi også indsamle dit firmanavn og din stilling. Når personlige oplysninger er påkrævet, er de markeret med en stjerne (*).

Gerflor kan bruge indsamlede oplysninger til følgende formål:

I forbindelse med kundeservice: Gerflor behandler dine personoplysninger i forbindelse med kundeservice, især når vi skal besvare spørgsmål fra dig. I forbindelse med konkurrencer og andre kampagner: Med dit samtykke (hvor påkrævet), kan Gerflor bruge dine personlige data til at kontakte dig via e-mail, SMS, telefon eller brev i forbindelse med produkter og tjenester, du måtte være interesseret i (markedsføring, kampagner). og lignende). I forbindelse med statistik: Gerflor kan behandle dine personoplysninger i forbindelse med statistik (markedsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og lignende) Til administrative formål relateret til sikkerhed og adgang til Gerflors system, platforme, sikre websteder eller apps. Til alle andre legitime forretningsformål.

UDLEVERING/OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Gerflor kan videregive dine personoplysninger til andre virksomheder i Gerflor-gruppen. Hvor det er relevant, kan personoplysningerne også videregives til underleverandører både i og uden for EØS i forbindelse med opgaver relateret til formålene, som nævnt tidligere. Indsamlede oplysninger vil aldrig blive solgt, udlejet eller videregivet til andre tredjeparter. Gerflor kan blive nødt til at videregive dine personoplysninger for at overholde love eller regler, eller efter anmodning fra offentlige myndigheder.

SIKKERHED OMKRING DE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Gerflor sikrer, at oplysningerne behandles på en sikker og fortrolig måde, og vi træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå utilsigtet eller ukorrekt videregivelse, brug, adgang, tab, ændringer og sletning af dine personoplysninger. Gerflor har sikre computersystemer i overensstemmelse med gældende standarder. Kun Gerflor eller underleverandører, der har behov for adgang til dine persondata i forbindelse med en opgave eller en specifik funktion i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet her, har adgang til sådanne data. Derudover er alle Gerflors medarbejdere og underleverandører underlagt tavshedspligt. Hvis personoplysninger skal overføres til et tredjeland uden for EØS, anvendes regler for at sikre, at personoplysningerne beskyttes, f.eks. Overførsel af personoplysninger til en Gerflor-enhed eller underleverandør i et land, der har tilstrækkelig sikkerhed for persondata, som defineret af Europa-Kommissionen. Dataoverførsel er underlagt standardkontrakten fra Europa-Kommissionen.

OPBEVARING AF DATA

Gerflor opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forbindelse med den tidligere nævnte behandling, inden for lovens grænser og i overensstemmelse med juridiske forpligtelser.

ADGANG TIL DINE PERSONLIGE DATA

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at få adgang til, rette, slette og bede os om at stoppe behandlingen af ​​dine personoplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du sende en e-mail til dpo@gerflor.com eller et brev til: Gerflor Frankrig – DPO – 50, cours de la République – 69627 Villeurbanne Cedex – Frankrig I henhold til gældende regler skal anmodningen underskrives. Du skal også vedlægge en kopi af et dokument, der kan identificere dig, og som du også har underskrevet, og du skal oplyse den adresse, som svaret skal sendes til.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.