Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Legal Notice

Du er i øjeblikket forbundet til en af ​​Gerflors hjemmesider (*), eksklusiv ejendom tilhørende firmaet GERFLOR SAS.

Registreret hos det franske CNIL (Kommissionen for IT og Personlig Beskyttelse)

Registreringsnummer: 882927.

1. Identifikation af virksomheden

  • Firmanavn: GERFLOR
  • Aktieselskab med kapital: €1.932.385
  • Registreringsnummer: Lyon nr. 726 580 152
  • Aktivitetskode: 2223 Z
  • Adresse på det registrerede kontor: 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - Frankrig
  • Telefon: +33 (0)4 72 65 10 00
  • E-mail: gerflor@gerflor.com
  • Juridisk repræsentant: Bertrand Chammas, formand og C.E.O.
  • Publikationsansvarlig: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager

2. Adgang til hjemmesiden

Brugeren af ​​denne hjemmeside anerkender, at de har de nødvendige færdigheder og midler til at få adgang til den såkaldte hjemmeside og bruge den. Gerflor vil under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for de elementer, der ligger uden for dens kontrol og enhver skade, der måtte opstå på brugerens tekniske udstyr og især dennes computere, software, udstyrsnetværk eller andet materiale, der bruges til at få adgang til hjemmesiden og til at bruge dens tjenester og informationer. . Det mindes om, at adgang til eller svigagtig opbevaring i et informationsbehandlingssystem, blokering eller forvrængning af driften af ​​et sådant system, indtastning eller svigagtig ændring af data i et informationsbehandlingssystem udgør forbrydelser, der kan være genstand for strafferetlige sanktioner. Adgang til hjemmesiden gerflor.se er gratis. Omkostningerne til adgang, brug af det andet eller telekommunikationsnetværk er brugerens ansvar i henhold til metoder, der anvendes af dennes adgangsudbyder og teleoperatører.

Immaterielle rettigheder: Gerflor er ejer eller indehaver af rettighederne til alle de elementer, der udgør dens hjemmeside, herunder især data, tegninger, grafer, fotografier,... Enhver reproduktion, repræsentation eller formidling, i sin helhed eller i del af indholdet af denne hjemmeside gennem enhver proces, som den er, uden tilladelse og tilstand fra Gerflor-virksomheden, er forbudt, og ville udgøre en forfalskning sanktioneret af artikel L335-2 ff. i Code of the Intellectual Property. Mærkerne tilhørende redaktøren af ​​webstedet og hans partnere, samt logoerne, der er gengivet på dette websted, er varemærker. Enhver gengivelse helt eller delvist af disse mærker eller disse logoer, udført på basis af dele af hjemmesiden uden tilladelse og betingelse fra Gerflor, er således forbudt i overensstemmelse med artikel L713-2 i Code of the Intellectual Property Rights.

3. Webstedets indhold

Gerflor forbeholder sig retten til konstant og uden forudgående information at ændre og/eller rette indholdet på sin hjemmeside. Derudover fraskriver Gerflor sig ethvert ansvar i tilfælde af forsinkelser, fejl eller udeladelser i indholdet af siderne på hjemmesiden, samt i tilfælde af afbrydelse eller utilgængelighed af tjenesten af ​​en eller anden grund. Gerflor gør ikke desto mindre alt for at sikre nøjagtigheden af ​​al information, der er tilgængelig for besøgende på hjemmesiden, vel vidende at den kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller endda være ufuldstændige. Gerflor kan derfor ikke holdes ansvarlig for nogen beslutning, der er truffet på baggrund af oplysninger indeholdt på hjemmesiden, eller for den brug, der måtte blive gjort heraf af tredjemand. Tilgængeligheden af ​​de produkter og tjenester, der præsenteres på webstedet, kan være underlagt begrænsninger med hensyn til visse lande. Det påhviler således enhver interesseret person på forhånd at undersøge hos Gerflors generelle kontaktperson, om det er sandsynligt, at han har adgang til de pågældende produkter eller ydelser.

4. Hyperlinks

Hjemmesiden gerflor.dk indeholder hyperlinks, der giver adgang til tredjepartshjemmesider, som ikke tilhører Gerflor-virksomheden, som følgelig ikke kan holdes ansvarlig for indholdet af disse websites. Oprettelse af hyperlinks til webstedet gerflor.dk skal være betinget af en tilladelse og en betingelse fra publikationsdirektøren eller dennes repræsentant.

5. Cookies

Brugeren er informeret om, at på tidspunktet for hans besøg på siden, kan en "cookie" automatisk og midlertidigt gemmes i hukommelsen eller på hans harddisk. En "cookie" er et element, der ikke gør det muligt at identificere brugeren, men bruges til at registrere information om brugerens navigation på den aktuelle hjemmeside. Brugerne af hjemmesiden anerkender, at de er blevet informeret om denne praksis og giver Gerflor tilladelse til at udføre den. De vil være i stand til at slette denne "cookie" via de parametre, der vises i deres navigationssystem.

6. "IT og personlig beskyttelse" loven

I overensstemmelse med loven Informatique et Liverté (IT og personlig beskyttelse) af 6. januar 1978, har besøgende på hjemmesiden ret til at få adgang til og ændre de personlige data, som de kan blive foranlediget til at kommunikere til Gerflor på stedet. Enhver anmodning vedrørende denne ret skal sendes til: gerflor@gerflor.com. Derudover er hjemmesiden gerflor.dk underlagt en registrering hos den franske CNIL (Commission for IT & Personal Protection) - registreringsnummer: 882927.

7. Beskyttelse af personoplysninger

Gerflor er forpligtet til at respektere privatlivets fred for alle brugere af sin hjemmeside. Personoplysningerne (navne, adresser, telefon, e-mail) indsamles efter at være oplyst af brugeren med fuld viden om årsagen. Disse data vil blive opbevaret i en begrænset periode og muligvis genbrugt internt af Gerflor til statistik eller markedsføringstiltag. Under ingen omstændigheder vil de indsamlede data være genstand for overførsler til organisationer eller tredjepartsvirksomheder.

8. Tvister

Denne hjemmeside blev oprettet og administreret i overensstemmelse med fransk lov. Enhver juridisk tvist, der opstår med denne hjemmeside eller som følge af dens brug, skal afgøres af franske domstole.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.