Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-rapport-rse-slider.jpg

CSR RAPPORT

Vores CSR-strategi udvider sig konstant. Siden 2020 har koncernen prioriteret sine mål i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling. I dag er vores langsigtede engagement integreret i handleplanerne for alle afdelinger i virksomheden.

Vi er drevet af stærke kundeforpligtelser: Vi ønsker at forudse behov, lette hverdagen, sikre sundhed og øge velvære og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling.

Download vores rapport

Bæredygtighed

«Vores produkter har altid været en del af hverdagen for millioner af mennesker verden over. Uanset om de findes i hjemmet, på hospitaler, i skoler, på arbejdet, på offentlige steder eller i transport. Når vi udvikler og fremstiller vores produkter, tænker vi altid på vores ansvar over for vores kollegaer, vores kunder og miljøet. Vi opretholder de højeste standarder for sundhed og velvære. Som en industrivirksomhed i over 100 lande stræber vi efter at fastholde vores vækstmål, samtidig med at vi proaktivt håndterer vores miljømæssige og sociale påvirkninger. Med genanvendelige produkter og høje genbrugspriser har Gerflor altid integreret princippet om cirkulær økonomi i sine industrielle processer. I dag går koncernen et skridt videre ved at strukturere sin CSR-tilgang omkring et meget mere globalt mål: at have en positiv indflydelse på vores direkte indflydelsessfære – vores mennesker, vores produkter, vores kunder og mere generelt på samfundet og miljøet . Denne ambition afspejles i vores stærke forpligtelser for 2025, som er beskrevet i denne rapport.

We care, we act er meget mere end et slogan. Det er en vision, der guider os hver dag mod vores teams, vores kunder, vores samfund og vores planet.»

Bertrand Chammas, Chief Executive Officer Gerflor Group

Hovedforpligtelser for 2025

gerflor-picto-planete.jpg

Øko-koncept

Bevare naturens ressourcer 

gerflor-picto-clients.jpg

Kunder

Brugernes sundhed og trivsel
Kunder og kundetilfredshed

gerflor-picto-collab.jpg

Medarbejdere

Personales sundhed og sikkerhed 
Uddannelse

gerflor-picto-societe.jpg

Samfund

Etiske rutiner

Ansvarligt indkøb

Vores ansvar over for planeten

Stillet over for en klimakrise og dens tilknyttede risici (strammere lovgivning, mangel på råmaterialer, driftsafbrydelser på grund af hyppigere naturkatastrofer) arbejder Gerflor målrettet på at reducere belastningen af miljøet. Der træffes resolutte beslutninger for den umiddelbare drift, men også for hele værdikæden. Vi lytter til interessenternes høje forventninger i forhold til udfordringer for at beskytte miljøet.

For os er bæredygtig udvikling en strategisk prioritet med fire akser: Vurdere vores CO2-udledning, begrænse vores produkters påvirkning af klimaet og manglen på råmaterialer, minimere CO2-udledning fra vores produktion og logistik samt øge genanvendelsesgraden.

Vores hovedmålsætninger

 • -20% for BGES-områderne 1 og 2 i forhold til 2019
 • 35% produkter til limfri installation
 • 30% genanvendt materialer i vores produkter
 • 10% organiske materialer 
 • 60000 ton genanvendt materialer pr. år
gerflor-rapport-rse-environnement.jpg
Vores ansvar over for vores kunder

Gerflor bekymrer sig om sine brugeres sundhed og velvære og er forpligtet til at designe og fremstille sunde produkter og maksimere brugerkomforten. Vores mål er høj kunde- og brugertilfredshed i hvert trin af hvert et projekt.

Vores hovedmålsætninger

 • 100% p<rodukter <100µ/m3
 • -30% kundeproblemer
gerflor-rapport-rse-clients.jpg
Vores ansvar over for vores medarbejdere

Vores medarbejdere i Gerflor-koncernen er vores største aktiv. Vi er forpligtet til at tilbyde dem de bedste arbejdsforhold og sikre en god balance mellem deres arbejde og privatliv. Takket være en HR-politik og en ambitiøs forebyggelsestilgang giver Gerflor hver eneste af sine medarbejdere støtte og uddannelse, som vil hjælpe dem med at vokse og udvikle sig inden for koncernen.

Vores vigtigste mål

 • Tf1 < 4 =(Antal ulykker pr. år/antal årlige arbejdstimer) x 1.000.000
 • 1,75% lønsum investeret i uddannelse
gerflor-rapport-rse-collaborateurs.jpg
Vores ansvar over for vores samfundet

Som ansvarlig virksomhed har vi baseret driften på stærke principper:

 • Ansvarligt indkøb: vi vælger vores leverandører ud fra principper, der tager hensyn til miljømæssig og social ansvarlighed.
 • Etisk adfærd i de forretningsmæssige relationer styres af vores etiske principper og adfærdskodeks til modvirkning af korruption.

I de områder, hvor vi driver virksomhed, bidrager vi til samfundet gennem aktivt lokalt engagement:

 • Uddannelse og udvikling af færdigheder i vores Technocentre.
 • Vi støtter organisationer, der arbejder for at mindske fattigdom.
 • Vi arbejder sammen med partnere, der engagerer sig i verdens forskellige kulturer.

 

Vores hovedmålsætninger

 • 100% uddannet personale
 • 90% leverandører, der har underskrevet principper for ansvarlig og etisk korrekt adfærd
gerflor sustainability

Gerflor Group

I over 80 år har GERFLOR Group designet, fremstillet og markedsført innovative, dekorative og miljømæssigt ansvarlige linoleums- og vinylløsninger til vægge og gulve til professionelle og private.

Et produktsortiment, der opfylder alle specifikke krav til hvert marked og segment: private hjem, sundhedspleje, uddannelse, sport, detailhandel, industri, kontorer, hoteller og restauranter og transport.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.