Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-header-recyclage.jpg

Genanvendelse: Et nyt liv til vores gulvbelægninger

I alle faser af produktets levetid tilbyder vi indsamlings- og genanvendelsesløsninger. Dette gør det muligt at upcycle produktions- og montageaffald samt udtjent affald.  

Bæredygtighed

Produktionsaffald

Produktionsaffald er alt materiale der er kasseret fra tekniske- og kvalitetmæssige tests samt skærerester fra produktionen.

Dette affald indsamles fra produktionslinjerne på alle Gerflors produktionsanlæg. Derefter formales affaldet til granulat og genanvendes på andre produktionsanlæg. Alle Gerflors produktionsanlæg kan betragtes som ægte genbrugspladser.

gerflor-chutes-bloc-double.jpg

Indsamling af montageaffald fra gulv installatører

Et projekt genererer typisk mellem 5 og 10% affald, afhængigt af produkttypen. I Frankrig, Tyskland, Benelux-landene, Sverige og Norge har vi etableret "Second Life"-programmer til genindvinding af montageaffald:

  • gratis indsamling
  • modtagelse af konkurrenters produkter
  • kun REACH-kompatibel gulvbelægning uden lim

Hvad er den dobbelte fordel ved denne genanvendelsessektor, der blev oprettet i 2011? Den gør det muligt at tilbyde en innovativ service til gulv installatører, samtidigt med at vi udvider brugen af genanvendte produktmaterialer i vores sortiment.

gerflor-header-recyclage.jpg

Indsamling af udtjente produkter, der ikke følger "standarderne"

Udtjente produkter, der ikke følger standarderne, er produkter, der er limede, blandet med andre materialer eller indeholder komponenter, der indeholder følsomme stoffer i henhold til REACH-standarder. De har en specifik indsamlings- og genanvendelsesrute, da de kræver forskellige teknologier og ikke altid kan genanvendes på Gerflor-produktionsanlæg.

PVC Next programmet og det europæiske genbrugscenter AgPR, ved hvordan dette affald skal håndteres.

De indsamler det udtjente materiale som formales til granulat og genanvendes i fremstillingen af produkter i andre sektorer, som f.eks. trafikkegler, rør til konstruktionsarbejde på bygninger osv.

AgPR upcycles op til 2,500 tons pr. år.

gerflor-environnement-seconde-vie-collecte.jpg

På jagt efter nye fremtidsrettede løsninger

Det tredje aspekt af vores arbejde for at give produkter nyt liv, er vores samarbejde med European Resilient Flooring Manufacturers' Institute, om forskningsprojekter inden for genbrugsløsninger: ERFMI.
To projekter omhandler genanvendelse af limede gulvbelægninger, der ikke er REACH-kompatible:

  • Circular flooring, som støttes af Den Europæiske Union, har til formål at udvikle genanvendelsesteknologier i industriel skala ved at opløse gulve og genindvinde PVC-harpiks
  • READE, et forbrændingsprojekt, som gør det muligt at genindvinde salt fra udtjent gulvbelægning
gerflor-chutes-recyclage.jpg

Et unikt partnerskab med Paprec om at genanvende indsamlede materialer

Siden 2017 har vi samarbejdet med PAPREC, der er førende inden for genanvendelse, med henblik på at etablere et anlæg i Frankrig til genanvendelse af montageaffald og "rene" udtjente produkter.

Dette anlæg, der kaldes Floor to Floor, sorterer og klargør indsamlet affald. De genanvendte materialer genanvendes derefter i sammensætningen af nye Gerflor-produkter.

ftf-bloc-double.jpg

Andre stadier i vores produkters livscyklus

Strenge produktcertificeringer og -mærkninger

Vores politik for bæredygtig udvikling har allerede gjort det muligt at opnå strenge produktcertificeringer og -mærkninger. Disse standarder er udtryk for vores indsats med hensyn til: 

  • gulvbelægningens holdbarhed: UPEC A+ 

  • bæredygtig udvikling: Cradle to Cradle 

  • reduktion af forurenende emission: Blue Angel, M1, A+, floor score 

Vores produkter bidrager også til at opfylde miljøstandarder for bygninger: LEED, HQE

Læs mere
two-columns-media-normes.jpg
Gerflor ved din side

Har du spørgsmål? Har du brug for rådgivning inden et projekt?

 

Kontakt os
service

Gerflor Group

I over 80 år har GERFLOR Group designet, fremstillet og markedsført innovative, dekorative og miljømæssigt ansvarlige linoleums- og vinylløsninger til vægge og gulve til professionelle og private.

Et produktsortiment, der opfylder alle specifikke krav til hvert marked og segment: private hjem, sundhedspleje, uddannelse, sport, detailhandel, industri, kontorer, hoteller og restauranter og transport.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.